Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Flexible In-House Training For SME's : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
Flexible In-House Training For SME's

 

อ่านโครงสร้างเนื้อหาและแต่ละหลักสูตร

| Marketing 3.0 Perfect | 3 เซียนนำธุรกิจไทยลั่นไกสู่ AEC | Reality Service 3.0|Enterprise Risk Management & Business Continuity Management|

DVD ประกอบไปด้วย

- เนื้อหากว่า 3 ชั่วโมง

- พร้อมPowerPoint Presentation

- คู่มือฝึกอบรมต้นฉบับ 4สี พร้อม Workshop

- ประหยัด สะดวก ยืดหยุ่น กี่คนก็เข้าได้

Marketing 3.0 Perfect “การตลาดที่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ(อาจารย์ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล)http://www.mga.co.th/Multimedia/Valentines/clip.gif

“การตลาดที่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ”

เมื่อคนไทยเกือบ 1 ใน 3 เข้าถึงอินเตอร์เน็ท และคนไทย 20% ใช้ Facebook การตลาด 3.0 จึงมิใช่ทางเลือก

-ตีแตกการตลาดจากยุค 1.0 ผ่านยุค 2.0 สู่ยุค 3.0

-โอกาสธุรกิจและปรับยุทธศาสตร์ใน Mosaic Society แบบ Long tail “หางยาว”

-ยุทธศาสตร์การตลาดแบบครบเครื่องไฮบริด Offline และ Online Marketing อย่างไรให้ได้ผล

-ยุทธศาสตร์ Marketing 3.0 ด้วยโมเดล 3H’s Head-Heart-Human Spirit

- กลยุทธ์การตลาด 3.0 โมเดล 3 I’s อัตลักษณ์ Identity ภาพลักษณ์ Image สิริลักษณ์ Integrity

- สังเคราะห์กลยุทธ์ตลาด Online ด้วย POST Model เลือกเป้าหมาย People กำหนดวัตถุประสงค์

Objective วางกลยุทธ์ Strategy เลือกใช้เทคโนโลยีการตลาด Technology

- Online Marketing Architecture แนวทางวางรากฐาน การตลาดออนไลน์ Web (SEO, PPC),

Blog, Microblog & Social Media - Facebook, Twitter, Google +, You Tube, SMS,

Email, RSS และอีกมากมาย

- Content - Marketing - Key words

- Online Advertising - Adwords, Facebook Ad, Banner

- Location Based Marketing Facebook Place Foursquare

- Commerce, E-commerce, M-commerce, Social commerce

- การวัดและประเมินผล กิจกรรมการตลาด


3 เซียนนำธุรกิจไทยลั่นไกสู่ AEC

(รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ)

DARE The AEC !

วิเคราะห์ทุกแง่มุม ผลกระทบ โอกาส อุปสรรคเมื่อไทยเข้าสู่ยุค AEC ในปี 2015 ชี้การปรับตัว ช่องทางเพื่อการอยู่รอดทางเศรษฐกิจและธุรกิจ โดย 3 กูรู ที่มีชื่อเสียง ประสบการณ์ของประเทศ เหมาะแก่การศึกษา ใช้อ้างอิง "AEC"

“Impact on Thai Business  Atmosphere” รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ http://www.mga.co.th/Multimedia/Valentines/clip.gif

1.วิเคราะห์ผลกระทบของ AEC  ต่อภาคธุรกิจไทย

2.วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  ภัยคุกคาม และอุปสรรค การค้า

3.แยกแยะ คู่แข่งและคู่ค้า ระดับ ภูมิภาค

4. ภาคส่วนใดที่ผู้ประสบการณ์ไทย ควรใส่ใจ

5.นักธุรกิจไทยต้องปรับตัว เตรียม  อะไรบ้าง

6. รับมืออย่างไร ภายในปี 2558

            -  Impact of AEC  on Thai Business

            - SWOT & Barriers

            - Regional Competitors & Partners

            - Sectors to Focus

            - How Should Thai Business Adapt

            - Preparing for 2015

“2012  Thai  Marketing Scheme” ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติhttp://www.mga.co.th/Multimedia/Valentines/clip.gif

1.เบิกฟ้าส่องวิเคราะห์เศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย

- AEC  & Thai Market Outlook

- สิ่งที่ควรเพิ่มหลังจากเข้า AEC / สินค้า และบริการต่างๆ

- ปัจจัยส่งเสริมความได้เปรียบของไทย และโอกาสของธุรกิจไทย

- มาตรฐานเชิงรับ& เชิงรุกของนักการตลาดไทย

- คุณลักษณ์ของนักการตลาดไทยยุค AEC

- ข้อแนะนำต่อนักการตลาดไทยยุค AEC

“Economic Outlook &Perspective” รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ http://www.mga.co.th/Multimedia/Valentines/clip.gif

1.เปิดมุมมอง ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

2.การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอาเซียน

3.ภาพรวมภาคการตลาด

4.วิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า สหรัฐ กับ อาเซียน

                        - AEC Economic Outlook 

                        - Changes of ASEAN

                        - Market Sectors Outlook

                        - U.S & ASEAN

                        - E.U. & ASEAN

                        - China , Japan, Korea & ASEAN

                        - India & ASEAN

                        - Hot” Market &  Cold”  Market

                        - Localization  of AEC

                        - Preparing for 2015

5.วิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า ยุโรปกับอาเซียน

6.วิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กับอาเซียน

7.วิเคราะห์เศรษฐกิจการค้า อินเดีย กับอาเซียน

8. ภาคการตลาด : ตลาดใดที่ร้อนแรง ตลาดใดที่เย็นชา

9.เศรษฐกิจการค้าจากฐานรากชาติอาเซียน

10.ต้องเตรียมสิ่งใดภายในปี 2558  


Reality Service 3.0 สร้างประสบการณ์ให้ทุกการบริการเป็น Reality Service

(อาจารย์นิทัศน์ คณะวรรณ)http://www.mga.co.th/Multimedia/Valentines/clip.gif

 สร้าง Service Platform ให้ทุกการบริการเป็น Reality Service แบบมืออาชีพ

· สร้าง Service Excellence จากผู้ใช้บริการทุกระดับมาเป็น Reality Checker

·  ปรับ Trainer / Coacher / Butler มาเป็น Service Solution Consultant

· ยกระดับบริการประทับใจด้วยเครือข่าย Social Network จากผู้ใช้บริการตัวจริง

· สร้างคู่มือบริการใหม่ สด ทุกวัน จาก Reality Service Network Checking Report

ถึงเวลาที่ผู้บริหารต้องทำให้ทุก Touch Point ของงานบริการเป็น Reality Show เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่สดเสมอให้ลูกค้าทุกระดับประทับใจเหนือคู่แข่งตลอดเวลา

 


Enterprise Risk Management & Business Continuity Management "การบริหารความเสี่ยงองค์กร และ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ"

(อาจารย์ธนสาร สุรวุฒิกุล)  http://www.mga.co.th/Multimedia/Valentines/clip.gif

- ความเสี่ยงคืออะไร ? การบริหารความเสี่ยงคืออะไร ? วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงทำไมต้องมีการบริหารความเสี่ยง

- ประเภทของความเสี่ยงที่สำคัญ

- วงจรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Cycle)

- การระบุความเสี่ยง (Rick Identification) และการประเมินความเสี่ยง (Rick Assessment)

- " สาเหตุ " VS "เหตุการณ์" VS " ผลกระทบ"

- การประเมินความเสี่ยง  (Rick Assessment)

- การเปรียบเทียบกระบวนการ (Process Mapping)

- การจัดการความเสี่ยง

- การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)

-ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators,KRIs) ข้อมูลที่ใช้ติดตามความเสี่ยง (Qualitative Risk Information)

http://www.mga.co.th/Multimedia/footnote_tel.gif


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

ผู้แต่ง : อาจารย์ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล,รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติและอาจารย์นิทัศน์ คณะวรรณ

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจสั่งซื้อ


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน