Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Marketing Trend > บทความ > Strategy & Business Model > Business Model>ยุทธศาสตร์ใหม่ธุรกิจไทยครั้งที่ 3 : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
ยุทธศาสตร์ใหม่ธุรกิจไทยครั้งที่ 3 แนวทางรอดใหม่ (จำนวนเข้าชม 3243 ครั้ง)
ให้คะแนนบทความ 8 คะแนน

ยุทธศาสตร์ใหม่ธุรกิจไทยครั้งที่ 3 แนวทางรอดใหม่ updated on 14/6/2544

            กลุ่ม นักวิชาการและนักการตลาดได้แนะแนวทางในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และกระแสโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยี่ พฤติกรรมรักง่ายหน่ายเร็วของ ผู้บริโภคไทย และระบบเศรษฐกิจแบบเปิดทั่วโลก


การปรับเปลี่ยนจะต้องปรับเปลี่ยน ทั้ง สองส่วนคือ


             1. Supply chain ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ การออกแบบ การผลิต ควบคุมคุณภาพ การเก็บรอ การนำส่ง การจูงใจผู้บริโภค ต้อง เร็ว และมีปริมาณคงค้างในแต่ละขั้นตอนน้อย ตอบสนองความต้องการผู้ซื้อได้เร็ว มีการรวมกลุ่มก้อนเป็นเครีอข่ายธุรกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรธุรกิจเครือข่ายแทนทรัพยากรขององค์กรตนเองโด่ดๆ เพื่อลดต้นทุนในการบริหาร Supply chaim ให้มากที่สุดและให้ขบวนการนำส่งคุณค่าจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเร็วที่สุด ให้รับ Feedback จากปลายน้ำถึงต้นน้ำให้เร็วสุดเพื่อการปรับตัวและปรับปรุงระบบรากหญ้าให้ สนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า ERP Enterprise Resource Planning

           2. Demand chain การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ตลอดขบวนการ ตั้งแต่ ลูกค้าเริ่มมีความต้องการผลิตภัณฑ์ หาข้อมูลเปรียบเทียบ ศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ แนะนำวิธีการเลื่อกผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม ช่วยในการตัดสินใจซื้อ ทำให้การซื้อง่ายขึ้น การช่วยเหลือด้านการเงิน บริการติดตั้ง ก่อนการขายและหลังการขาย การนำกลับมาใช้ใหม่ แนะนำสอนวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริหารประสบการณ์ การดื่ม กิน ใช้ ติดต่อกับผลิตภัณฑ์ เพื่อแน่ใจได้ว่าผู้บริโภคมีประสพการณ์เชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ จนเกิดความสัมพันธ์ ผูกพันธ์ ความภักดี ที่เรียกว่า CRM Customer Realtionship Marketing

 

            การปรับเปลี่ยนทางธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตามสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนไป ทั้ง เงินบาท ลอยตัว ดอกเบี้ยผันแปร ส่งออกติดลบ กำลังซื้อหดหาย เงินเริ่มฝืด เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ลดแลกแจกแถมจนมากเกินไปเพื่อระบายสินค้าล้นสต๊อค การใช้เทคโนโลยี่ และ ไอทีเข้ามาบริหารองค์กร เครือข่ายธุรกิจ พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า โดยใช้ทรัพยากรตนเองให้น้อยสุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ธุรกิจต้องสร้างต้นแบบธุรกิจใหม่ให้ได้ New Business model ที่จะต้องมีความแตกต่าง และให้มูลค่าเพิ่มแก่ ผู้บริโภค และกลุ่มธุรกิจ ที่เรียกว่า Value Added Community -VAC เพื่อสร้าง Value Chain ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคและลูกค้าสูงสุดในทุกระดับชั้น จากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ การปรับเปลี่ยนธุรกิจในเอเชี่ยจะต้องปรับเปลี่ยน ทั้งระบบแบบองค์รวม มิใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง และควรปรับเปลี่ยนให้ได้ ภายใน 18 เดือนก่อนที่ต้นแบบธุรกิจเดิม กลุ่มลูกค้าเดิม ช่องทางจำหน่ายเดิม คู่ค้าเดิม จะเริ่มผุพัง จนต้องประสพภาวะขาดทุน ยอดขายลด ขาดสภาพคล่อง สินค้าคงค้างมาก จนต้องลดแลกแจกแถม และ ลดกำลังผลิต ปลดคนงานในที่สุด และเปิดโอกาสให้ ธุรกิจข้ามชาติหรือคู่แข่งที่แข็งแรงกว่ามาครอบงำหรือซื้อกิจการไป ในราคาถูก ดังเช่นบริษัทญี่ปุ่นกำลังเผชิญชะตากรรมอยู่ในปัจจุบัน


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน