Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
Marketing GURU> Training> การพัฒนาองค์การ และบริหารงานบุคคล > การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร

“การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร”

 

Course Benefits   :  
- ปรับ  เสริมบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสม  และน่าเชื่อถือในบทบาทของผู้บริหาร
- เพิ่มความรู้และทักษะในการเลือกเครื่องแต่งกาย  การวางตัว  และอิริยาบถได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ  และมารยาทสังคม
- เติมพลังความรักและนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยศิลปะการสื่อสาร  สนทนา  อย่างมีจิตวิทยา

Attendances :
-   ผู้บริหาร / หัวหน้างาน ไม่ควรเกินกลุ่มละ 30 – 40 ท่าน

Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)
 ส่วนที่  1  บุคลิกภาพภายนอก
- กิริยาอาการ  นั่ง  ยืน  เดิน  ที่เหมาะสม
- การแต่งกายให้เหมาะสมต่อกาลเทศะ  (ธุรกิจ/สังคม)
- การเลือกเครื่องแต่งกาย  /  เครื่องประดับ
- พฤติกรรมที่เหมาะสม  มรรยาทไทย  /  สากล
- มรรยาทในการติดต่อธุรกิจ
- มรรยาทบนโต๊ะอาหาร
 ส่วนที่  2  บุคลิกภาพภายใน
- แนวคิดในการจูงใจ  สร้างมิตร  พิชิตงาน
- ทัศนคติสู่ความสำเร็จ

- การสื่อสารที่ถูกใจและได้งาน  (จิตวิทยาในการสื่อสาร)
- ศิลปะการสนทนา  (ยกย่อง  ตำหนิ  ให้คำแนะนำ)
- การฝึกปฏิบัติ  การใช้น้ำเสียง  ถ้อยคำ  และสีหน้าท่าทางที่เหมาะสม
      
รูปแบบ  :   
- บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
(หากสามารถจัด  2  วัน  จะเพิ่มการฝึกปฏิบัติและให้  Feed  Back  แก่ผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคลได้)

วิทยากร  :  
อ.สมศักดิ์  วิวัฒน์ไพศาล
ผู้ชำนาญการ  (ด้านฝึกอบรม)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(วิทยากรดีเด่นของธนาคารแห่งประเทศไทย  2  ปีซ้อน)
  
ระยะเวลา  :  
  1  วันเต็ม  (09.00  -  16.00  น.) Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน