Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
หลักสูตร InHouse Training : การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักขายมืออาชีพ : การขาย : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร InHouse Training : การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักขายมืออาชีพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักขายมืออาชีพ

Course Benefits   : 

·       ปรับ  เสริมบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสม  และน่าเชื่อถือในบทบาทของผู้บริหาร

·       เพิ่มความรู้และทักษะในการเลือกเครื่องแต่งกาย  การวางตัว  และอิริยาบถได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ  และมารยาทสังคม

·       เติมพลังความรักและความไว้วางใจของที่ได้พบปะ ด้วยศิลปะการสื่อสาร  สนทนา  อย่างมีจิตวิทยา

 

Attendances :

·              ระดับปฏิบัติการ - หัวหน้างาน ไม่ควรเกินกลุ่มละ 40 ท่าน

Course  Outlines  :  (โดยสังเขป)

            ส่วนที่  1  บุคลิกภาพภายนอก

·         กิริยาอาการ  นั่ง  ยืน  เดิน  ที่เหมาะสม

·         การแต่งกายให้เหมาะสมต่อกาลเทศะ  (ธุรกิจ/สังคม)

-        การเลือกเครื่องแต่งกาย  /  เครื่องประดับ

·         พฤติกรรมที่เหมาะสม  มรรยาทไทย  /  สากล

-        มรรยาทในการติดต่อธุรกิจ

-        มรรยาทบนโต๊ะอาหาร

            ส่วนที่  2  บุคลิกภาพภายใน

·         แนวคิดในการจูงใจ  สร้างมิตร  พิชิตงาน

·         ทัศนคติสู่ความสำเร็จ

·         การสื่อสารที่ถูกใจและได้งาน  (จิตวิทยาในการสื่อสาร)

-        ศิลปะการสนทนา  (ยกย่อง  ตำหนิ  ให้คำแนะนำ)

-          การฝึกปฏิบัติ  การใช้น้ำเสียง  ถ้อยคำ  และสีหน้าท่าทางที่เหมาะสม           

รูปแบบ  :   

·       บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

(หากสามารถจัด  2  วัน  จะเพิ่มการฝึกปฏิบัติและให้  Feed  Back  แก่ผู้เข้าอบรมเป็นรายบุคคลได้)

ระยะเวลา  :   

                        1  วันเต็ม  (09.00  -  16.00  น.) 

วิทยากร  :   

อ.สมศักดิ์  วิวัฒน์ไพศาล

ผู้ชำนาญการ  (ด้านฝึกอบรม)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(วิทยากรดีเด่นของธนาคารแห่งประเทศไทย  2  ปีซ้อน)


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน