Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995
หลักสูตร InHouse Training : เทคนิคการขายขั้นเทพ - ขายให้ได้คำสั่งซื้อ : การขาย : : Marketing GURU

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร InHouse Training : เทคนิคการขายขั้นเทพ - ขายให้ได้คำสั่งซื้อ

หลักสูตร  เทคนิคการขายขั้นเทพ  -  ขายให้ได้คำสั่งซื้อ

เหนื่อยไหม!!!  กับการขาย  ขาย  ขาย  แต่ปิดการขายไม่ลง  เก็บ  Order  ไม่ได้

Course  Benefit  :

·          เพิ่มทักษะ  &  เรียนรู้เทคนิคการขายที่ทรงประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิผลของการขายได้  Order  มากขึ้น

·          สามารถเรียนรู้โดยใช้  Case  จริงของผู้เข้าอบรมมาร่วมทำ  Workshop  &  Roleplay  เพื่อเข้าใจได้ลึกซึ้งและได้  Solution  ที่จะไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปิด  Order  งานจริง

Attendances  :

·          พนักงานขาย  ประมาณ  30  -  40  ท่าน

Course  Outline  :

·          ต้องเลือกวิธีที่ถูกต้อง

-        วิธีการทำให้ลูกค้า  ศรัทธา  จากความ  จริงใจ  (ถ้าลูกค้าศรัทธา  ซื้อแน่)

-        วิธี  3W  1H  คัดลูกค้ามุ่งหวัง  (Prospects)  อย่าเสียเวลากับลูกค้าบางรายที่เป็นแค่  Suspect  มากนัก

·          ต้องอยากขาย  ไม่ใช่แค่ได้ขาย  (การปฏิบัติการ  4  ขั้นตอน)

-        ขั้นตอนที่  1  วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง

*      การสร้างรูปแบบ  คำถาม  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้า

1.  คำถามเชิงจิตวิทยา  เพื่อรู้ว่าลูกค้ามีความเห็นต่อสินค้าอย่างไร

2.  คำถามถามตรง  เพื่อให้ลูกค้าตอบ  ใช่  หรือ  ไม่ใช่

*      เข้าใจความแตกต่างระหว่าง  ความอยากได้  กับ  ความจำเป็นต้องใช้  โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ระหว่าง  เหตุผลที่จำเป็น  กับ  การแก้ตัวด้วยสัญชาตญาณ

*      Case  Study  &  Workshop

-        ขั้นตอนที่  2  การย้ำเตือน  ความจำเป็นต้องใช้

*      จุดประกายลูกค้าโดยแสดง  ความรู้สินค้าที่รู้ลึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า  และความแตกต่างระหว่าง  ลงทุน  กับ  จ่ายเงิน

*      ต้องชัดเจน  2  ประเด็น  คือ  ประเด็นที่  1  ย้ำเตือน  ความจำเป็นที่ต้องใช้ให้ชัดเจน  และประเด็นที่  2  นำเสนอให้ลูกค้ามีความเข้าใจและยอมรับ  ความจำเป็นที่ต้องใช้

*      Case  Study  &  Workshop

-        ขั้นตอนที่  3  การเสนอ  “Solution”  ที่ได้ผล

*      สามารถแสดงการเชื่อมโยงของ  “Feature”  กับ  “Benefit”  เพื่อให้ลูกค้าเห็นความคุ้มค่าของ  Solution

*      เทคนิคการเสนอผลประโยชน์และคุณค่าของ  “Solution”  ให้มากกว่าวิธีการของ  “Solution”

*      Case  Study  &  Workshop

-        ขั้นตอนที่  4  การสร้าง  ความคุ้มค่า  เพื่อให้ลูกค้า  พึงพอใจ

*      วิธีการเลือก  คำ  รูปประโยค  ภาษากาย  และ  “Voice  Tone”  ในการสร้างจินตนาการกับลูกค้า

*      การพูดให้ลูกค้าเกิด  จินตนาการ  ถึง  ความคุ้มค่า  เพื่อตัดสินใจ

*      Case  Study  &  Workshop

·          การตอบ  คำถาม  เพื่อลดข้อโต้แย้ง  >  เพิ่มโอกาสปิดการขาย  &  ได้คำสั่งซื้อ

-        การตอบเรื่องราคา

-        การตอบเรื่องคู่แข่ง

-        การตอบเรื่องส่วนลด

-        Roleplay 

 

รูปแบบ  :   

                        บรรยาย  /  Workshop  /  Roleplay  โดยสามารถใช้  Case  จริงของผู้เข้าอบรมใน

การฝึกคิด  ปฏิบัติ

ระยะเวลา  :   

                        1  วันเต็ม  (09.00  -  16.00  น.) 

        วิทยากร  :    

                                 อาจารย์สง่า  อร่ามวิทย์  

·       วิทยากร  และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขาย  การบริหารทีมขาย  และการเจรจาต่อรองมาเป็นเวลากว่า 20 ปี


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /home/mga/domains/mga.co.th/public_html/includes/class_database.php on line 995

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน | สนใจขอคำปรึกษา


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน