ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร Public Seminar : Persuasive Driven Salesmanship,Latest Dimension of Selling Techniques 4 มิติใหม่ของทักษะนักขาย - เจาะแรงจูงใจลูกค้าอย่างได้ผล

 

http://mga.co.th/seminar/PrecherDriver.jpg

 Download ใบสั่งจองสัมมนา