ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
การสัมมนาโครงการการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค

การสัมมนาโครงการการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2549
ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม จากการสัมมนา “โครงการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ทางบริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา และท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงาน

       และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กรุณาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการบรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน (Modernizing Thai Enterprise)

       ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เป็นกลุ่มสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ประกอบไปด้วย 9 สมาคม ได้แก่

  1. สมาคมการพิมพ์ไทย
2. สมาคมการบรรจุภัณฑ์
3. สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
4. สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
5. กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
7. สมาคมแยกสีแม่พิมพ์ เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
8. ชมรมจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
9. สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์วัตถุประสงค์ในการสัมมนา

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา

  1. เพื่อปูพื้นฐานผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีแนวคิดในการปรับตัวสู่การเป็น Smart Enterprise โดยพิจารณาจาก 4 มิติหลัก คือ
  - Enabling Environment
- Collaborative Network
- Competitive Business Model
- Internationalization
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจทางการค้า เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการพิมพ์สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสริมความเข้มแข็ง และติดปีกผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในเชิงการแข่งขันให้สูง และมุ่งสู่ความเป็นสากล พัฒนาธุรกิจการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจการพิมพ์แห่งเอเชีย

ไฟล์รูป
01s.jpg
13s.jpg
12s.jpg
11s.jpg
16s.jpg

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59/42 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน