ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
Singapore Book Publishers Association Visit Thailand Printing City

            อ.ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล  ประธานที่ปรึกษาโครงการ การสร้างเครือข่ายธุรกิจการพิมพ์สู่สากล (CEO of Marketing GURU Association )  นำตัวแทนจาก  Singapore Book Publishers Association ;  Mr.Tan Wu Cheng  Treasurer  และ ผู้บริหาร Just Education Holding  Co., Ltd.  Mr.Desmond Peh   CEO of  Just Education Holding  Mr.Francis Ang  Asst .Market Director of  Just Education Holding  เข้าเยี่ยมชมศักยภาพอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย  ณ นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์สินสาคร  จ.สมุทรสาคร 

             

            ได้รับการต้อนรับจากคุณสมศักดิ์  ดารารัตนโรจน์  ประธานกรรมการ  บริษัท ซี.เอ.เอส พริ้นติ้ง ซิตี้ จำกัด หรือ นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์สินสาคร และพาคณะเยี่ยมชมศักยภาพนิคมการพิมพ์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ในรูปแบบ Cluster และนิคมการพิมพ์แห่งแรกของโลก

เยี่ยมชมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือสิงคโปร์
ในงาน “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7 และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 37”
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -6 เมษายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

           ตัวแทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ Marketing GURU Association เยี่ยมชมบู๊ธหนังสือนานาชาติ
ซ้ายไปขวา : คุณปรานอม    ผอ.มนตรี  พงษ์พันธ์ (ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการค้า)  Mr.Tan Wo Cheng  Treasurer of Singapore Book Publishers Association อ.ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล  ประธานที่ปรึกษาโครงการ การสร้างเครือข่ายธุรกิจการพิมพ์สู่สากล (CEO of Marketing GURU Association Mr.Tan Wu Cheng  Treasurer  และ ผู้บริหาร Just Education Holding  Co., Ltd.  Mr.Desmond Peh   CEO of  Just Education Holding  Mr.Francis Ang  Asst .Market Director of  Just Education Holding

ไฟล์รูป
clip_image002.jpg
clip_image004.jpg
clip_image006.jpg
clip_image008.jpg

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59/42 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน