ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
หลักสูตร Key Account Management

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำักัำด  ได้รับเชิญจาก  บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด(มหาชน) อบรมหลักสูตร Key Account Management  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553  รร.มิราเคิลแกรนด์ โดย อ.ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และอ.นิทัศน์  คณะวรรณ

มีแนวทางการอบรมดังนี้ 

 

  1. เพื่อทบทวนแนวคิดและเทคนิคในการบริหารลูกค้าหลักอย่างเป็นระบบ

  2. เพื่อสามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือในการคัดเลือกลูกค้าหลักได้อย่างเหมาะสม

  3. เพื่อที่จะเข้าใจและสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักได้

บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างกันเอง ระหว่างวิทยากรผู้สอนและผู้เข้าอบรม

ไฟล์รูป
P1200885.jpg
P1200912(1)JPG.jpg
P1200919.jpg
P1200897.jpg
P1200881(2).jpg

Bookmark | ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59/42 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน