- ปรับทัพหน้าสู่ยุค 4.0 ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการต้องทำอย่างไรบ้าง ( ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561) 2018-08-06 17:07:08

- กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด 4.0 ปรับ KPI การขายสู่ยุค 4.0 สำหรับวัดผล ‘ทัพหน้า’( ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม 2561) 2018-07-25 12:34:49