ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขายคุณอิสรา เดชเกรียงไกรกุล

รูป คุณอิสรา  เดชเกรียงไกรกุล

 Director  of  Knowledge  Development  &  Business  Wisdom

Marketing GURU Association Co., Ltd.

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านBusiness Development, Marketing, Direct Selling                                                                                                                                                                    

 -12 Years  of  Experience  in  Marketing  and  Sales  Management  in  Both  Consumer  and  Industrial  Products  

Leader  in  New  Business  Projects  Development  i.e.  Franchise,  School  Project  etc.

   

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท                         :          Master Of Business Administration  บริหารธุรกิจ  (MBA)  สาขาการตลาด

                                                                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ปริญญาตรี                            :               วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์

                                                                คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                                                เกียรตินิยมอันดับ  2

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                                  :               Director  of  Knowledge  Development  &  Business  Wisdom

1999 – 2002                        :               Marketing Director, AVON Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.

1996 – 1999                        :               National  Sales  Promotion  &  Business  Development  Manager

1995 – 1996                        :               Asso  Marketing  Director

1993 – 1995                        :               Marketing  Manager  Make Up And Skincare

1992 – 1993                        :               Category  Manager  Fragrance

AVON Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.

1990 – 1992                        :               Brand  Manager,  Berli  Jucker  Co.,  Ltd.

1987 – 1990                        :               General  Manager  OF  Nunthra  Intertrade  Ltd.,  Part.

1984 – 1987                        :               Sale  Representative OF Food Chemical Division.

                                                                Anglo – Thai  (Thailand)

1984                                       :               Quality  Control  And Research  And  Development    Staff  Of  Ya  Khom  Nam  Tow  Tong  Manufacturing  Company
 

Research  Project 

                                :               Research  Of  High  Price  Housing  Project’s  Market. (1988)

                                :               Research  For  Swensen  (Thai)  Co.,  Ltd.  (1988)

                                :               Research  Of  City  Air  Terminal  Project.  (1987)

                                :               Research  Of  Lotion  Market  In  Thailand.  (1986) 

                                                ETC.

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  •  Strategic  &  Business  Planning 
  •  Marketing  &  Sales  Management
  •  Direct  Selling
  •  New  Business  &  Program  Development

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน