ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขายอุดมศักดิ์ อมรจารุสนธิกุล

รูป อุดมศักดิ์  อมรจารุสนธิกุล

 

ผู้จัดการทั่วไป

Marketing  GURU  Association

ประวัติการศึกษา

                ปริญญาตรี     2529       บริหารธุรกิจบัณฑิต  (BA  การบัญชี)

                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (MM)

                ปริญญาโท    2546    การจัดการมหาวิทยาลัย 

                วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

1999 – Present      General Manager  Marketing GURU Association

1995 – 1999    Account Manager    Interactive Communication

1988 – 1995   Account Manager     Amex Team  Advertising

Account Handing

QExperience                                                     QRobinson

QMerry King                                                   QPower  Buy

QSmart Bonus                                                 QSiam Wala

QOsotspa                                                           QNippon Paint

QGQ Group                                                                     

            Special Project

Q งานที่ปรึกษาเพื่อเขียนแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยงานที่ปรึกษาเพื่อเขียนแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย

Q โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Q โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Q โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์

Q โครงการสร้างผู้นำทางการตลาดชุมชนสินค้าOTOP กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

Q  โครงการดำเนินงานทำการตลาดเพื่อเพิ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคพื้นและหลักสูตรภาคอากาศ  สถาบันการบินพลเรือน

Q โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ (Cost-Benefit Analysis) ของการผลิตงานวิจัยของประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Q โครงการ  Foresight Research  โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

Q โครงการ  Foresight Research  โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ (ด้านสังคมศาสตร์)   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

 

งานที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน

Q GQ Group

Q Michelin Siam Group: Michelin Partnership Management 

Q Welma  Furnitech  : Organization Improvement and Attitude change

Q Inter Far East  Engineering [ Ifec ]            

Q Swarovski  [Thailand] 


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
49/527 ซอยนวมินทร์ 26 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2090-2390, 0-2090-2388 โทรสาร : 0-2090-2389#18
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน