ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย
New

- In-House Training :Business Strategic Planning in 2 1/2 days 2017-04-29 11:11:49

- สัมมนาการตลาด หลักสูตร : Optimized Marketing 4.0 กลยุทธ์พลิกฟื้นตลาดสร้างฐานลูกค้า 2017-02-15 10:42:45

- สัมมนาการตลาด หลักสูตร : Service Strategy 4.0 for Innovative Sales & Service Platform 2017-07-06 14:49:14

- สัมมนาการตลาด หลักสูตร : บริหารทีมขายยุคใหม่ 4.0 2017-07-06 10:43:42

- In House หลักสูตร : Digital Marketing 4.1 2017-07-19 11:27:30

- Public Seminar หลักสูตร : Strategic Selling Technic For Event,Store front,Booth Sales 2016-05-26 15:42:05

- Public Seminar หลักสูตร : Excellent Service for Sales Efficiency & Customer Experience กลยุทธ์บริการที่เป็นเลิศเพิ่มประสิทธิภาพงานขายและงานบริการ 2016-05-27 09:59:58

- Public Seminar หลักสูตร : Prompt Marketing 4.0 Strategy รุ่นที่ 2 2016-05-03 10:06:38

- Public Seminar หลักสูตร : Prompt Marketing 4.0 Tactics รุ่นที่ 2 2016-05-03 10:08:00

- Practical Training Program 2012-01-13 10:28:07


ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด โค้ชและอบรม วางแผนธุรกิจ วางแผนตลาด และ การขาย ที่ปรึกษาวางแผนธุรกิจ ที่ปรึกษาวางแผนตลาด

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด
59 ศรีสุวรรณโฮมเพลส 2 หมู่ 2 ซอยสตรีวิทย์ 2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2907-9588, 0-2907-9669, 0-2907-9131 โทรสาร : 0-2907-8941
E-mail : mga01@mga.co.th, seminar@mga.co.th
>> คลิกดูแผนที่ <<


Marketing Guru Association Co.,Ltd. 2001 All Right Reserved.
Google+เพิ่มเพื่อน